Sắt tròn là gì? Cập nhật giá sắt tròn mới nhất

Là một loại sắt thép đặc biệt cũng như là nguyên vật liệu chính kiến tạo nên những công trình từ nhỏ đến lớn, sắt tròn có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong lĩnh vực xây dựng công trình và một số ngành nghề khác. Trên thị trường vật liệu xây dựng, giá của sắt tròn vào mỗi giai đoạn sẽ có mức giá khác nhau. Sự chênh lệch về giá cả của sắt tròn chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế thị trường nên sẽ có có nhiều biến động.

Giá của sắt tròn luôn được những công ty, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động và làm việc trong lĩnh vực quan tâm. Thấu hiểu nhu cầu đó của bạn đọc, Thu mua phế liệu Trang Minh gửi đến độc giả những thông tin quan trọng về bảng giá sắt tròn mới nhất hôm nay và những thông tin về đặc điểm, phân loại, những lưu ý khi mua sắt tròn qua bài viết dưới đây!

Sắt tròn là vật liệu phổ biến trong nhiều lĩnh vực
Sắt tròn là vật liệu phổ biến trong nhiều lĩnh vực

Cập nhật bảng giá sắt tròn mới nhất

Dưới đây là bảng giá sắt tròn được Trang Minh tổng hợp từ nhiều doanh nghiệp sắt thép hàng đầu:

Bảng giá sắt thép tròn Miền Nam hôm nay

Sắt/Thép tròn trơn Barem ( Kg/m ) Đơn Giá VNĐ /Kg Đơn Giá VNĐ /Cây 6m
Sắt/ thép tròn phi 10 0.62 15,000 55,800
Sắt/ thép tròn phi 12 0.89 15,000 80,100
Sắt/ thép tròn phi 14 1.21 15,000 108,900
Sắt/ thép tròn phi 16 1.58 15,000 142,200
Sắt/ thép tròn phi 18 2 15,000 180,000
Sắt/ thép tròn phi 20 2.47 15,000 222,300
Sắt/ thép tròn phi 22 2.98 15,000 268,200
Sắt/ thép tròn phi 24 3.55 15,000 319,500
Sắt/ thép tròn phi 25 3.85 15,000 346,500
Sắt/ thép tròn phi 26 4.17 15,000 375,300
Sắt/ thép tròn phi 28 4.83 15,000 434,700
Sắt/ thép tròn phi 30 5.55 15,000 499,500
Sắt/ thép tròn phi 32 6.31 15,000 567,900
Sắt/ thép tròn phi 34 7.13 15,000 641,700
Sắt/ thép tròn phi 35 7.55 15,000 679,500
Sắt/ thép tròn phi 36 7.99 15,000 719,100
Sắt/ thép tròn phi 38 8.9 15,000 801,000
Sắt/ thép tròn phi 40 9.86 15,000 887,400
Sắt/ thép tròn phi 42 10.88 15,000 979,200
Sắt/ thép tròn phi 44 11.94 15,000 1,074,600
Sắt/ thép tròn phi 45 12.48 15,000 1,123,200
Sắt/ thép tròn phi 46 13.05 15,000 1,174,500
Sắt/ thép tròn phi 48 14.21 15,000 1,278,900
Sắt/ thép tròn phi 50 15.41 15,000 1,386,900

Bảng giá sắt thép tròn trơn Hòa Phát cập nhật hôm nay

Thép tròn trơn Hòa Phát Barem ( Kg/m ) Giá Đ/kg Giá đ/cây 6m
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 10 0.62                 15,200         56,544
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 12 0.89                 15,200         81,168
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 14 1.21                 15,200       110,352
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 16 1.58                 15,200       144,096
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 18 2                 15,200       182,400
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 20 2.47                 15,200       225,264
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 22 2.98                 15,200       271,776
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 24 3.55                 15,200       323,760
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 25 3.85                 15,200       351,120
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 26 4.17                 15,200       380,304
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 28 4.83                 15,200       440,496
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 30 5.55                 15,200       506,160
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 32 6.31                 15,200       575,472
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 34 7.13                 15,200       650,256
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 35 7.55                 15,200       688,560
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 36 7.99                 15,200       728,688
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 38 8.9                 15,200       811,680
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 40 9.86                 15,200       899,232
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 42 10.88                 15,200       992,256
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 44 11.94                 15,200     1,088,928
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 45 12.48                 15,200     1,138,176
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 46 13.05                 15,200     1,190,160
Sắt/ Thép tròn Hòa Phát phi 48 14.21                 15,200     1,295,952
Sắt/ Thép tròn trơn Hòa Phát phi 50 15.41                 15,200     1,405,392

Bảng giá sắt thép tròn nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ

TÊN SẢN PHẨM (KG/M) Đơn giá VNĐ/Cây 6m Đơn giá VNĐ/Cây 12m
Sắt thép tròn Ø12 0.89                     72,090             144,180
Sắt thép tròn Ø14 1.21                     98,010             196,020
Sắt thép tròn Ø16 1.58                   127,980             255,960
Sắt thép tròn Ø18 2                   162,000             324,000
Sắt thép tròn Ø20 2.47                   200,070             400,140
Sắt thép tròn Ø22 2.98                   241,380             482,760
Sắt thép tròn Ø24 3.55                   287,550             575,100
Sắt thép tròn Ø25 3.85                   311,850             623,700
Sắt thép tròn Ø26 4.17                   337,770             675,540
Sắt thép tròn Ø28 4.83                   391,230             782,460
Sắt thép tròn Ø30 5.55                   449,550             899,100
Sắt thép tròn Ø32 6.31                   511,110           1,022,220
Sắt thép tròn Ø34 7.13                   577,530           1,155,060
Sắt thép tròn Ø35 7.55                   611,550           1,223,100
Sắt thép tròn  Ø36 7.99                   647,190           1,294,380
Sắt thép tròn Ø38 8.9                   720,900           1,441,800
Sắt thép tròn Ø40 9.86                   798,660           1,597,320
Sắt thép tròn Ø42 10.88                   881,280           1,762,560
Sắt thép tròn  Ø44 11.94                   967,140           1,934,280
Sắt thép tròn Ø45 12.48                 1,010,880           2,021,760
Sắt thép tròn Ø46 13.05                 1,057,050           2,114,100
Sắt thép tròn Ø48 14.21                 1,151,010           2,302,020
Sắt thép tròn Ø50 15.41                 1,248,210           2,496,420
Sắt thép tròn Ø52 16.67                 1,350,270           2,700,540
Sắt thép tròn Ø55 18.65                 1,510,650           3,021,300
Sắt thép tròn Ø60 22.2                 1,798,200           3,596,400
Sắt thép tròn Ø65 26.05                 2,110,050           4,220,100
Sắt thép tròn Ø70 30.21                 2,447,010           4,894,020
Sắt thép tròn Ø75 34.68                 2,809,080           5,618,160
Sắt thép tròn Ø80 39.46                 3,196,260           6,392,520
Sắt thép tròn Ø85 44.54                 3,607,740           7,215,480
Sắt thép tròn Ø90 49.94                 4,045,140           8,090,280
Sắt thép tròn Ø95 55.64                 4,506,840           9,013,680
Sắt thép tròn Ø100 61.65                 4,993,650           9,987,300
Sắt thép tròn Ø110 74.6                 6,042,600         12,085,200
Sắt thép tròn Ø120 88.78                 7,191,180         14,382,360
Sắt thép tròn Ø125 96.33                 7,802,730         15,605,460
Sắt thép tròn Ø130 104.2                 8,440,200         16,880,400
Sắt thép tròn Ø135 112.36                 9,101,160         18,202,320
Sắt thép tròn trơn Ø140 120.84                 9,788,040         19,576,080
Sắt thép tròn trơn Ø145 129.63             10,500,030         21,000,060
Sắt thép tròn trơn Ø150 138.72             11,236,320         22,472,640
Sắt thép tròn trơn Ø155 148.12             11,997,720         23,995,440
Sắt thép tròn trơn Ø160 157.83             12,784,230         25,568,460
Sắt thép tròn trơn Ø170 178.18             14,432,580         28,865,160
Sắt thép tròn trơn Ø180 199.76             16,180,560         32,361,120
Sắt thép tròn trơn Ø190 222.57             18,028,170         36,056,340
Sắt thép tròn trơn Ø200 246.62             19,976,220         39,952,440
Sắt thép tròn trơn Ø210 271.89             22,023,090         44,046,180
Sắt thép tròn trơn Ø220 298.4             24,170,400         48,340,800
Sắt thép tròn trơn Ø230 326.15             26,418,150         52,836,300
Sắt thép tròn trơn Ø240 355.13             28,765,530         57,531,060
Sắt thép tròn trơn Ø250 385.34             31,212,540         62,425,080
Sắt thép tròn trơn Ø260 416.78             33,759,180         67,518,360
Sắt thép tròn trơn Ø270 449.46             36,406,260         72,812,520
Sắt thép tròn trơn Ø280 483.37             39,152,970         78,305,940
Sắt thép tròn trơn Ø290 518.51             41,999,310         83,998,620
Sắt thép tròn trơn Ø300 554.89             44,946,090         89,892,180
Sắt thép tròn trơn Ø310 592.49             47,991,690         95,983,380
Sắt thép tròn trơn Ø320 631.34             51,138,540       102,277,080
Sắt thép tròn trơn Ø330 671.41             54,384,210       108,768,420
Sắt thép tròn trơn Ø340 712.72             57,730,320       115,460,640
Sắt thép tròn trơn Ø350 755.26             61,176,060       122,352,120
Sắt thép tròn trơn Ø360 799.03             64,721,430       129,442,860
Sắt thép tròn trơn Ø370 844.04             68,367,240       136,734,480
Sắt thép tròn trơn Ø380 890.28             72,112,680       144,225,360
Sắt thép tròn trơn Ø390 937.76             75,958,560       151,917,120
Sắt thép tròn trơn Ø400 986.46             79,903,260       159,806,520
Sắt thép tròn trơn Ø410 1,036.40             83,948,400       167,896,800
Sắt thép tròn trơn Ø420 1,087.57             88,093,170       176,186,340
Sắt thép tròn trơn Ø430 1,139.98             92,338,380       184,676,760
Sắt thép tròn trơn Ø450 1,248.49           101,127,690       202,255,380
Sắt thép tròn trơn Ø455 1,276.39           103,387,590       206,775,180
Sắt thép tròn trơn Ø480 1,420.51           115,061,310       230,122,620
Sắt thép tròn trơn Ø500 1,541.35           124,849,350       249,698,700
Sắt thép tròn trơn Ø520 1,667.12           135,036,720       270,073,440
Sắt thép tròn trơn Ø550 1,865.03           151,067,430       302,134,860
Sắt thép tròn trơn Ø580 2,074.04           167,997,240       335,994,480
Sắt thép tròn trơn Ø600 2,219.54           179,782,740       359,565,480
Sắt thép tròn trơn Ø635 2,486.04           201,369,240       402,738,480
Sắt thép tròn trơn Ø645 2,564.96           207,761,760       415,523,520
Sắt thép tròn trơn Ø680 2,850.88           230,921,280       461,842,560
Sắt thép tròn trơn Ø700 3,021.04           244,704,240       489,408,480
Sắt thép tròn trơn Ø750 3,468.03           280,910,430       561,820,860
Sắt thép tròn trơn Ø800 3,945.85           319,613,850       639,227,700
Sắt thép tròn trơn Ø900 4,993.97           404,511,570       809,023,140
Sắt thép tròn trơn Ø1000 6,165.39           499,396,590       998,793,180

Sắt tròn là gì?

Sắt tròn, hay thép tròn là một loại sắt thép có hình dạng hình ống dài, mặt cắt hình tròn và có nhiều loại kích thước phục vụ nhiều nhu cầu, mục đích sử dụng khác nhau.

Xem thêm:   Cập nhật bảng giá sắt thép Hòa Phát mới nhất hôm nay

Thép tròn nổi bật bởi độ cứng, rắn, khả năng chịu lực nên được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, xây dựng công trình kiến trúc nhà ở, làm khung,… và nhiều ứng dụng khác.

Xem thêm: Sắt non là gì? Những kiến thức cơ bản cần biết về sắt non

Đặc điểm của sắt tròn

Sau đây là một số đặc điểm tiêu biểu của sắt tròn:

 • Sắt tròn có độ cứng, độ bền cao

Là loại sắt thép được ứng dụng nhiều nhất và có lượng tiêu thụ dẫn đầu trong các loại sắt thép, sắt tròn nổi bật bởi độ cứng cao và độ bền tốt. Được sản xuất qua một quy trình chuyên nghiệp hiện đại, các hợp chất tạo thành sắt tròn như sắt, lượng lớn carbon tổng hợp tạo nên độ cứng cực kỳ cao cho sắt tròn.

 • Sắt tròn chịu tác động của ngoại lực mạnh

Chính vì có độ cứng cao từ các chất tạo thành, sắt tròn có thể chịu được những va đập, những tác động của ngoại lực tốt. Khả năng chịu lực khiến cho sắt tròn ít bị biến dạng nên được sử dụng trong nhiều hoạt động xây dựng các công trình ngoài trời như cầu, đường.

 • Đa dạng về kích thước sử dụng

Đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng, sắt tròn được sản xuất dưới nhiều quy cách, thông số cho ra những kích thước khác nhau. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng khách hàng mong muốn, khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại khác nhau.

 • Sắt tròn dễ hàn và cắt

Một đặc điểm chính của thép tròn khiến sắt tròn trở nên phổ biến và có tính ứng dụng cao là sắt tròn là vật liệu dễ cắt và hàn, vì vậy trong chế tạo máy móc, hàn kim loại, gia công sắt tròn luôn được ưu tiên sử dụng.

Xem thêm:   Sắt vuông 2 là gì? Những thông tin cầm biết về sắt vuông 2

Phân loại sắt tròn

Trên thị trường vật liệu, sắt tròn chủ yếu được phân thành 3 loại như sau:

Sắt thanh tròn

Sắt thanh tròn
Sắt thanh tròn

Sắt/ Thép thanh tròn (thép cốt bê tông) là loại thép có hình dáng dài, ruột đặc và thường được chia làm hai loại là thép thanh tròn và thép thanh vằn. Trong tổng số tất cả các loại thép tròn, thép thanh tròn được sử dụng với khối lượng nhiều nhất.

Thép thanh tròn có độ cứng, chịu tác độc của ngoại lực tốt, độ bền cao nên được ứng dụng rộng rãi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhà ở, chung cư, công trình kiến trúc, đường xá,…

Sắt tròn cuộn

Sắt tròn cuộn
Sắt tròn cuộn

Sắt tròn cuộn là loại sắt thép có kích thước nhỏ, được chia làm hai loại là sắt tròn cuộn trơn và sắt tròn cuộn thanh vằn. Trong các ngành xây dựng, công nghiệp dân dụng, sắt tròn cuộn được sử dụng phổ biến.

Sắt ống tròn

Sắt ống tròn hay thép ống tròn là loại thép có kích thước hình ống dài. mặt cắt hình tròn và ruột rỗng hoàn toàn. Do ruột rỗng và vỏ không quá dày, thép ống tròn có khối lượng tương đối nhẹ nhưng vẫn có độ cứng và độ bền cao . Thép ống tròn có thể được phủ các lớp kẽm, sơn,… bên ngoài.

Ứng dụng của sắt tròn

Không phải tự nhiên mà sắt tròn được các doanh nghiệp sản xuất ra với số lượng lớn hay được phủ sóng tại mọi cơ sở, đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu máy. Sắt tròn thể hiện được công dụng, tầm quan trọng đặc biệt với những ứng dụng lớn trong mọi ngành nghề.

 • Sắt tròn được ứng dụng để xây dựng các công trình nhà ở, làm khung, cột công trình kiến trúc, xây dựng cầu, đường xá,…
 • Sắt tròn ứng dụng trong việc gia công các chi tiết cơ khí đòi hỏi độ chính xác cao, dùng trong những hoạt động hàn xì,…
 • Sắt tròn ứng dụng trong công nghiệp chế tạo máy, làm các thiết bị máy móc có tính chịu lực cao như máy rèn, khuôn ép,..
 • Tạo nên các phụ kiện, chi tiết máy như chế tạo động cơ xe máy, ô tô, làm bulong, ốc vít, đinh, trục, bánh răng, các chi tiết chịu va đập, mài mòn cao.
 • Thép tròn là vật liệu chính trong ngành công nghiệp đóng tàu, làm khung và thân tàu thuyền
 • Thép tròn sử dụng để kiến tạo nên các đập, hồ thủy điện yêu cầu trọng tải lớn, khả năng chịu lực lớn,… và nhiều ứng dụng khác.
Xem thêm:   Phế liệu đồng thau là gì? Cập nhật bảng giá đồng thau mới nhất

Nên mua sắt tròn ở đâu?

Nên mua sắt tròn tại các cơ sở uy tín
Nên mua sắt tròn tại các cơ sở uy tín

Với những ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành sản xuất, sắt tròn là vật liệu phổ biến được nhiều đại lý, cơ sở kinh doanh vật liệu sắt thép bày bán. Nếu bạn muốn mua sắt thép tròn, bạn có thể đến bất kỳ cơ sở kinh doanh nào để khảo sát trước.

Nhiều đơn vị kinh doanh, nhiều chủng loại kích thước là vậy, nhưng bạn vẫn không biết nên mua sắt tròn ở đâu? Mua sắt ống tròn ở đâu uy tín?

Để được đảm bảo về chất lượng đạt chuẩn quốc gia của các sản phẩm sắt tròn, bạn hãy lựa chọn ngay sản phẩm sắt ống tròn của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Đặc điểm chung là những thương hiệu này có độ nhận diện, độ phổ biến cao và được hàng triệu người tiêu dùng sử dụng cũng như đảm bảo về chất lượng được nhà nước cấp phép.

Hòa Phát là thương hiệu sắt thép uy tín hàng đầu
Hòa Phát là thương hiệu sắt thép uy tín hàng đầu
 • Thép Hòa Phát
 • Thép Việt Nhật
 • Thép Miền Nam
 • Thép Pomina
 • Thép Việt Mỹ
 • Thép Việt Ý

Để mua được các sản phẩm sắt tròn chính hãng của những thương hiệu này, bạn hãy đến trực tiếp các nhà phân phối, địa lý nhượng quyền thương hiệu để đặt mua.

Một số lưu ý khi đặt mua sắt tròn

Khi mua sắt tròn cần lưu ý những điều sau
Khi mua sắt tròn cần lưu ý những điều sau

Mua sản phẩm sắt tròn của các thương hiệu nổi tiếng

Hãy ưu tiên lựa chọn mua sắt tròn của các thương hiệu uy tín vì khi bỏ một khoản tiền lớn ra mua bạn hãy chi tiền một cách thông minh nhất. Mua sắt tròn của các thương hiệu nổi tiếng, bạn sẽ nhận được một sản phẩm chính hãng, có bảo hành, chất lượng tương ứng với giá thành.

Hơn hết, bảng giá của các thương hiệu uy tín sẽ có mức giá chung cho các sản phẩm và giá tại các cơ sở địa lý, nhà phân phối không chênh lệch quá nhiều.

Lựa chọn cơ sở, đại lý phân phối chính hãng

Sau khi chọn được thương hiệu sắt bạn muốn mua, bạn cần chọn mua tại những nhà phân phối của thương hiệu để đảm bảo mua được sản phẩm sắt tròn chính hãng. Tránh mua tại những cơ sở nhỏ lẻ, chưa được cấp phép dù giá thành rẻ hơn vì bạn rất dễ mua phải hàng trôi nổi, hàng giả.

Khảo sát bảng giá thị trường

Trước khi tiến hành mua hàng, bạn cần lên mạng tham khảo trước giá của sản phẩm để biết mức giá chung của thị trường cho sản phẩm thép tròn là bao nhiêu, tránh tình trạng mua với giá cao.

Chọn thời điểm mua thích hợp

Là một mặt hàng trên thị trường, giá cả của sắt tròn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình biến động kinh tế, tỷ giá thị trường, cung và cầu,… Bạn hãy theo dõi kỹ diễn biến về giá cả của sắt tròn để chọn thời điểm mua được giá tốt.

Với những thông tin cụ thể về sắt tròn Trang Minh cung cấp, chúng tôi hy vọng quý khách hàng sẽ mua được những sản phẩm sắt tròn chất lượng với mức giá tốt nhất và có một quá trình mua hàng thuận lợi! Đặc biệt, nếu khách hàng đang có nhu cầu thanh lý phế liệu sắt, đừng ngần ngại liên hệ với đơn vị chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, bạn nhé!

Xem thêm: Sắt la là gì? Địa chỉ mua sắt la uy tín, chất lượng

Đánh Giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *