Hồ sơ thanh lý, quy trình nhập kho, cách xử lý hàng tồn kho hết hạn

Bạn là doanh nghiệp chế xuất, công ty bạn sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu, khi sản xuất ra phế liệu, phế phẩm hoặc nguyên liệu tồn kho hết hạn sử dụng, bạn thắc mắc và muốn tìm hiểu về quy trình nhập kho, cách xử lý. quản lý, công ty trong nước thu mua phế liệu nhập khẩu, thu mua phế liệu hết hạn sử dụng, nhận thanh lý, xử lý hàng tồn tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An đến Hà Nội và cả nước.

Hãy một lần gọi đến công ty phế liệu Trang Minh để trải nghiệm dịch vụ thu mua và xử lý hàng tồn kho hết hạn sử dụng. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về biên bản thanh lý, quy trình nhập kho, xử lý hàng hết hạn sử dụng như thế nào?

Các loại hàng tồn hết hạn sử dụng được phép xử lý

Căn cứ pháp lý để hủy hàng hóa do hư hỏng quá hạn sử dụng của Bộ Tài chính để xử lý hàng hóa hết hạn sử dụng như sau:

Hàng hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử dụng dẫn đến không sử dụng được như lương thực, hàng để bán, thực phẩm, gia vị, hàng nhập về để bán hoặc dùng cho kinh doanh có thuế, hàng sản xuất để bán kê khai đầy đủ thuế với nhà nước .

Về thuế TNDN đối với hàng hóa do hư hỏng vượt quá hạn sử dụng

Từ ngày 06/08/2015 theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/TT-BTC) 2014/TT-BTC) như sau:

“b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không bồi thường được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê hàng hóa hư hỏng do doanh nghiệp lập.

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê nhập, xuất hàng hóa bị thiệt hại có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật. .

– Hồ sơ yêu cầu bồi thường được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

Xem thêm:   Phế thải là gì? Các loại phế thải hiện nay

– Hồ sơ xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được bồi thường (nếu có).

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.”

– Năm 2014, doanh nghiệp phải nộp chứng từ chứng minh hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng cho cơ quan thuế trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Năm 2015 doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản kiểm kê và lưu tại doanh nghiệp để giải trình sau này.

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên, bạn phải thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng (nếu hủy) hoặc quyết định thanh lý (nếu thanh lý).

Về thuế GTGT đối với hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả số thuế GTGT đầu vào không được bù của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. .

– Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm: thiên tai, hỏa hoạn, trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, hết hạn sử dụng phải tiêu hủy. . Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh trường hợp không bù lỗ để khấu trừ thuế.”

– Đối với hàng hết hạn sử dụng nếu không bù trừ thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Xử lý hàng hết hạn sử dụng nên được thực hiện bởi các bộ phận chuyên nghiệp

Các loại hàng tồn kho phổ biến

 • Vật liệu đóng gói (Vật liệu đóng gói).
 • Work-in-process (WIP): Phần nguyên liệu thô còn lại trong quá trình sản xuất.
 • Thành phẩm.
 • Cổ phiếu tách rời.
 • Nguyên liệu thô: Nguyên liệu thô hoặc hàng hóa được mua bởi các nhà sản xuất.
 • Chứng khoán chu kỳ.
 • Hàng chuyển đi.
 • Cổ phiếu dự đoán.
 • Hàng tồn kho MRO.

Cách tính hàng tồn kho, phương pháp tính hàng tồn kho

Hiện nay, theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính (TT 200/2014/TT-BTC) có 3 phương pháp tính giá trị hàng tồn kho thường được áp dụng để tính giá trị trước khi xử lý hàng tồn kho. , Nó là một:

 • Phương pháp định giá đích danh.
 • Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ.
 • Phương pháp nhập trước xuất trước.
Xem thêm:   Bột kim loại là gì? Ứng dụng của bột kim loại

Quy trình quản lý hoạt động kho bãi

Theo quy định của Bộ Tài chính, quy trình quản lý hoạt động nhập kho hàng hóa bao gồm 6 bước cơ bản sau (có thể linh động thay đổi tùy theo điều kiện của doanh nghiệp – không được vượt khung hoặc bỏ qua: quy trình quan trọng).

Bước 1: Nhận yêu cầu nhập kho từ bộ phận nhu cầu. Các bộ phận yêu cầu nhập kho bằng miệng hoặc bằng biểu mẫu theo quy định của doanh nghiệp được chuyển đến bộ phận quản lý cấp dưới..

Bước 2: Kiểm tra hàng hóa và đối chiếu với phiếu yêu cầu.

Bước 3: Kế toán kho hoặc bộ phận quản lý nhận hàng lập Phiếu nhập kho. Việc kiểm đếm thường được giao cho thủ kho. Để quản lý kho, sổ kho hoặc phần mềm sẽ bao gồm các liên sau: liên kho; liên lạc khách hàng; thủ tục nhập kho.

Bước 4: Trình lãnh đạo duyệt Phiếu nhập kho, giao cho Kế toán kho ghi sổ kho và tiến hành hạch toán hàng hóa nhập kho thông qua Phiếu nhập kho.

Quy trình nhập kho hàng hóaQuy trình nhập kho hàng hóa

Biên bản thanh lý hàng tồn, tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng

Hồ sơ thanh lý hàng tồn kho, xử lý hàng hết hạn sử dụng, tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng khá đơn giản nhưng cần thực hiện đúng để không vi phạm pháp luật. Quy trình bao gồm:

 1. Công văn đề nghị hủy hàng tồn kho thanh lý đã hết hạn sử dụng: số lượng, tên hàng, chủng loại, kho hàng, ngày nhập hàng, ngày hết hạn sử dụng
 2. Biên bản kiểm kho có chữ ký của thủ kho và các bộ phận liên quan xác nhận hạn sử dụng. (Nhớ kèm theo kết luận của hội đồng – đây là tài liệu bắt buộc)
 3. Quyết định cho phép tiêu hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng cần tiêu hủy, thanh lý của lãnh đạo công ty.
 4. Biên bản tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng có chữ ký của người làm chứng và lãnh đạo công ty.

bán hàng tồn khoThanh lý hàng tồn kho, xử lý hàng tồn kho hết hạn sử dụng là vấn đề cấp thiết trong thời buổi kinh tế suy thoái hiện nay.

Mẫu chứng từ, đơn đề nghị tiêu hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng

1. Mẫu biên bản kiểm tra hàng tồn hết hạn thanh lý

Mẫu biên bản kiểm khoMẫu báo cáo kiểm tra hàng tồn kho hết hạn

Tải biểu mẫu tại đây: Biên bản kiểm tra hàng tồn kho hết hạn sử dụng

2. Mẫu giấy đề nghị tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng cần thanh lý, tiêu hủy

Mẫu yêu cầu hủy hàng tồn kho đã hết hạnMẫu yêu cầu hủy hàng tồn kho đã hết hạn

Xem thêm:   Tìm hiểu về nhôm Xingfa? Cách để nhận biết nhôm Xingfa chính hãng?

Tải mẫu tại đây: Yêu cầu tiêu hủy hàng tồn hết hạn sử dụng

3. Quyết định cho phép tiêu hủy hàng tồn hết hạn sử dụng do lãnh đạo công ty ký.

Quyết định cho phép tiêu hủy hàng hết hạn sử dụngQuyết định cho phép tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng

Tải mẫu tại đây: Quyết định tiêu hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng

Công ty thanh lý hàng tồn kho, xử lý hàng hết hạn sử dụng Trang Minh

Để tiến hành thanh lý, tiêu hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng, doanh nghiệp của bạn cần xác định và phân loại hàng hóa là chất thải nguy hại hay không nguy hại, có thể tái chế hay không?.

 • Nếu hàng tiêu hủy thuộc danh mục hàng tái chế, bạn có thể bán lại cho các doanh nghiệp chuyên thu mua hàng tồn, hết hạn sử dụng trên địa bàn.
 • Nếu hàng tiêu hủy thuộc danh mục chất thải nguy hại: đưa đến công ty môi trường để phân loại và xử lý bằng các biện pháp tiên tiến như thiêu đốt, chôn lấp, hóa chất khử trùng…

Xử lý hàng tồn kho hết hạnTrang Minh nhận thanh lý hàng tồn kho hết hạn sử dụng đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất.

Tất nhiên, bạn có thể liên hệ với công ty thu mua phế liệu Trang Minh để được chúng tôi phân loại, thu mua và xử lý giá rẻ tất cả các loại phế liệu, phế liệu, phế liệu cho bạn với giá thấp nhất. Tất nhiên, chúng tôi tiến hành thu gom hàng tồn kho có thể tái chế để trả lại một phần giá trị cho người bán. Bạn có thể gom một phần vốn thanh lý, tiêu hủy hàng tồn, hàng hết hạn sử dụng cho công ty thu mua hàng tồn thanh lý Trang Minh.

tiêu hủy hàng hóatiêu hủy hàng hóa

Bằng sự tin tưởng và trách nhiệm, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục thuế, hải quan, môi trường, báo cáo quá trình xử lý cho khách hàng đầy đủ để chốt hồ sơ theo quy định của nhà nước.

Mọi chi tiết mua bán hoặc nhu cầu thanh lý hàng tồn kho, xử lý hàng tồn hết hạn sử dụng xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC

Hotline:- 0971519789 (A Minh) – 0944566123 (Mr. Nghĩa)

Email: [email protected]

Website: phelieutrangminh.com

Địa chỉ: 105/1 Đường M1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: Số 56, Phố Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ 3: 105/1 Đường số 18, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

Đánh Giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *