Bán phế liệu có cần xuất hoá đơn GTGT không

Bán phế liệu có phải xuất hóa đơn GTGT, thuế suất đối với mặt hàng phế liệu là bao nhiêu? Bạn có thực sự chắc chắn rằng việc Bán phế liệu được xuất hóa đơn?

Bán phế liệu có cần xuất hóa đơn khi số lượng hàng bán ra nhiều ở các doanh nghiệp có quy mô lớn. Nhưng đối với một số doanh nghiệp không nhất thiết phải có phế liệu trong kinh doanh nên việc xuất hóa đơn tùy thuộc vào từng trường hợp.

Bán phế liệu có cần xuất hóa đơn GTGT không?

Trên thực tế, hầu hết mọi doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đều có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp doanh nghiệp bán hàng không cần xuất hóa đơn khi giao dịch. Dịch vụ mua bán phế liệu có phải xuất hóa đơn GTGT không? Thuế suất bán phế liệu là bao nhiêu? Loại hàng phế liệu nào được nhập khẩu, loại phế liệu nào được bán vào nội địa, thuế suất bán phế liệu là bao nhiêu. Cùng công ty phế liệu Trang Minh tìm hiểu thông tin và hướng dẫn cách xuất hóa đơn phế liệu qua bài viết dưới đây nhé!

Bán phế liệu có cần xuất hóa đơn GTGT không?

Bán phế liệu trong quá trình sản xuất, thuế bao nhiêu?

1. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động mua bán phế liệu là bao nhiêu?

Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điều 11 quy định, thuế suất phải nộp khi bán phế liệu là 10%, cụ thể như sau:

Phế liệu, phế phẩm khi được thu hồi để tái chế, tái sử dụng khi bán ra áp dụng thuế suất thuế GTGT của loại phế liệu bán ra áp dụng thuế suất 10%. Như sau:

“Phế liệu, phế phẩm thu hồi để tái chế, tái sử dụng khi bán ra áp dụng thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của phế liệu, phế phẩm bán ra”.

Theo quy định, phế liệu, phế phẩm bán ra sẽ áp dụng thuế suất của loại mặt hàng phát sinh ra phế liệu đó. Dựa vào bảng báo giá trên chắc hẳn các bạn đã biết thuế suất khi bán phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất là bao nhiêu rồi phải không?

Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/02/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 10% . 8% kể từ ngày 01/02/2022.

Theo Nghị quyết 43, mặt hàng phế liệu thuộc đối tượng được giảm thuế từ 10% xuống 8% theo quy định của nhà nước.

Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/02/2022 bao gồm cả ngành phế liệu.

Nghị định 15/2022/NĐ-CPNghị định 15/2022/NĐ-CP được ban hành giảm thuế GTGT xuống 8% từ 01/02/2022

2. Kế toán bán phế liệu

Khi có nhu cầu bán phế liệu, cơ sở hạch toán vào tài khoản nào? Bán hàng và cung cấp dịch vụ hay thu nhập khác?

Thông tư số 200 /2014/TT-BTC Điều 93 có quy định về nguyên tắc kế toán 711 như sau:

 • Thu từ thanh lý tài sản cố định; doanh thu,
 • Chênh lệch lãi do kiểm định lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đem đi góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác
 • Thu nợ khó đòi, xóa nợ
 • Thu các khoản phải trả. chủ sở hữu không thể được xác định
 • Thu nhập từ bán, cho thuê lại tài sản;
 • Thuế GTGT phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm trừ, được hoàn lại
 • Thu tiền phạt nếu khách vi phạm hợp đồng
 • Giá trị của các mặt hàng khuyến mại là không thể hoàn trả
 • Giá trị tài sản chênh lệch sẽ được chia từ BCC và cao hơn chi phí đầu tư – xây dựng tài sản, đồng kiểm soát
 • Thu tiền bồi thường của bên thứ ba, để bồi thường giá trị tài sản bị mất
 • Và các khoản thu nhập khác
Xem thêm:   Địa Chỉ Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Tại TP. Hồ Chí Minh

– TK 5118: Tài khoản này phản ánh các khoản doanh thu ngoài, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu bán hàng hóa, bán thành phẩm, trợ cấp, trợ giá và các loại doanh thu về kinh doanh bất động sản như: bán nguyên vật liệu, phế liệu, bán công cụ dụng cụ , công cụ dụng cụ và các khoản thu khác.

Vậy: Doanh thu bán phế liệu cơ bản phải ghi vào TK 511

Mẫu hóa đơn bán phế liệu

mẫu hóa đơn GTGTmẫu hóa đơn GTGT

Mẫu hóa đơn bán phế liệu

đơn xin gtgtđơn xin gtgt

Công ty bán phế liệu có phải xuất hóa đơn GTGT không?

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Điều 16 bao gồm:

1) Sửa đổi; bổ sung điểm B (Khoản 1 Điều 16) vào Khoản 3 Điều 5 – Thông tư -119 /2014 /TT-BTC

2) Người bán phải lập hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ. Bao gồm tất cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, đổi hàng, hàng mẫu; quảng cáo, hàng hóa, cho, biếu, tặng, trả thay cho người lao động (trừ hàng hóa lưu thông nội bộ, tiêu dùng nội bộ).

Căn cứ quy định trên thì đơn vị khi thu mua phế liệu phải lập hóa đơn GTGT. Giá đã có thuế GTGT là 10%.

Quy trình mua bán phế liệu

Xuất hóa đơn GTGT bán phế liệu tại doanh nghiệp

Căn cứ Điểm a; khoản 7; Điều 3 và Thông tư số 26 /2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Người bán phải lập một hóa đơn bao gồm nhiều trường hợp hàng hóa; Dịch vụ. Do đó, khi doanh nghiệp hoạt động xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh, tại cơ sở đó bán phế liệu, giấy vụn, sắt vụn, phế liệu tổng hợp… thì phải lập hóa đơn. theo quy định

Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Theo Quyết định số 28/2020/QĐ-TTG, ngày 15/11/2020, doanh nghiệp sẽ được phép nhập khẩu phế liệu sau từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, kinh doanh. Chi tiết:

TT

Tên phế liệu nhập khẩu

mã HS

Đầu tiên

Sắt thép phế liệu

1.1

Phế liệu và mảnh vụn gang

7204

mười

00

1.2

Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: của thép không gỉ

7204

21

00

1.3

Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (trừ thép không gỉ)

7204

29

00

1.4

Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép đóng hộp

7204

30

00

1,5

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vụn, cặn máy nghiền, phoi cắt và bavia, chưa ép thành khối hoặc kiện, bánh, bó

7204

41

00

1.6

Phế liệu và mảnh vụn sắt, thép khác: Loại khác

7204

49

00

2

phế liệu nhựa

2.1

Phế liệu và mảnh vụn Nhựa (plastic) Polyme Ethylene (PE): Xốp, không cứng

3915

mười

mười

2.2

Phế liệu và mảnh vụn nhựa (plastic) Polyme Ethylene (PE): Loại khác

3915

mười

90

2.3

Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) Polyme Styrene (PS): Loại khác

3915

20

90

2.4

Phế liệu và mảnh vụn plastic (nhựa) Polyme Vinyl Clorua (PVC): Loại khác

3915

30

90

2,5

Phế liệu nhựa và mảnh vụn của các loại nhựa (plastic) khác: Polyethylene Terephthalate (PET); Polypropylen (PP); Polycarbonate (PC); Polyamit (PA); Acrylonitrin Butadiene Styrene (ABS); Polystyrene tác động cao (HIPS); Poly Oxy Methylene (POM); Poly Metyl Methacrylat (PMMA); Polystyrene mở rộng (EPS); Polyurethane nhiệt dẻo (TPU); Ethylene Vinyl Acetate (EVA); Nhựa silicone được loại bỏ khỏi quá trình sản xuất và chưa được sử dụng

3915

90

00

3

Giấy vụn

3.1

Giấy hoặc bìa tái chế (phế liệu và mảnh vụn): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa gợn sóng, chưa tẩy trắng

4707

mười

00

3.2

Giấy hoặc bìa phế liệu thu hồi (phế liệu và mảnh vụn): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu từ giấy hoặc bìa xử lý hóa học đã tẩy trắng, không nhuộm màu hoàn toàn

4707

20

00

3.3

Giấy hoặc bìa tái chế (phế liệu và mảnh vụn): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu từ bột giấy thu được từ quá trình xử lý cơ học (ví dụ: giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự)

4707

30

00

3.4

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và mảnh vụn): Loại khác, kể cả phế liệu và mảnh vụn chưa được phân loại

4707

90

00

4

mảnh vụn thủy tinh

4.1

Thủy tinh vụn và mảnh vụn, mảnh vụn khác của thủy tinh; thủy tinh ở dạng khối

7001

00

00

5

phế liệu kim loại màu

5.1

Đồng phế liệu và mảnh vụn

7404

00

00

5.2

Niken phế liệu và mảnh vụn

7503

00

00

5.3

Nhôm phế liệu và mảnh vụn

7602

00

00

5.4

Kẽm phế liệu và mảnh vụn

7902

00

00

5,5

Phế liệu và mảnh vụn thiếc

8002

00

00

5.6

Mangan phế liệu và mảnh vụn

8111

00

mười

6

Xỉ lò cao phế liệu

6.1

Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện gang, thép (xỉ lò cao bao gồm: xỉ hạt mịn, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, gang, thép)

2618

00

00

Xem thêm:   Thu mua máy cơ khí cũ thanh lý tận nơi toàn quốc giá cao

Trường hợp phế liệu của DNCX được bán vào thị trường nội địa

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Bộ Tài chính, phế liệu là phế liệu bị loại bỏ trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; Phế liệu là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất…) bị loại bỏ trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ của Bộ Tài chính, trường hợp phế liệu, phế phẩm của DNCX được phép tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài thì DNCX phải làm thủ tục hải quan.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan, mã loại hình B11 – xuất khẩu kinh doanh được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào Việt Nam. khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán.

Xem thêm:   Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng tiếng Việt, tiếng Trung và song ngữ mới nhất cho Doanh Nghiệp

Tìm hiểu một số trường hợp dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT

Bên cạnh việc xuất hóa đơn thanh lý phế liệu và các dịch vụ khác, vẫn còn một số trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không lập hóa đơn như: xuất vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa như hình bên dưới. Công thức là cho vay, mượn, trả lại..

Nếu đảm bảo đầy đủ hợp đồng và các chứng từ liên quan theo quy định thì doanh nghiệp không phải lập hóa đơn GTGT, không phải nộp thuế GTGT.

Cam kết khi thu mua phế liệu tại công ty thu mua phế liệu trong nước Trang Minh

 1. Giá phế liệu cao nhất thị trường
 2. Đội ngũ nhân viên đông đảo, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề
 3. Quy trình mua bán phế liệu, bốc xếp nhanh chóng
 4. Thanh toán đầy đủ 1 lần duy nhất
 5. Hồ sơ mua bán phế liệu đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng
 6. Xuất hóa đơn thanh lý phế liệu khi khách hàng yêu cầu
 7. Dọn kho miễn phí và hoa hồng cao
 8. Thu mua phế liệu tổng hợp: đồng, inox, sắt, nhôm, kẽm, máy móc, thiết bị cũ, thanh lý nhà xưởng, thu mua sắt vụn, hàng tồn kho… với số lượng lớn.

phế liệu trong nướcphế liệu trong nước

Vì vậy bạn cũng muốn biết thêm về mặt hàng mình đang sở hữu, bạn muốn hỏi việc Bán phế liệu có cần xuất hóa đơn GTGT hay không. Hãy liên hệ với công ty phế liệu Trang Minh để được tư vấn chính xác nhất.

Thông tin liên lạc:

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Hotline: 0946396616 (A Minh) 0946396616 (Mr. Nghĩa)

Email: [email protected]

Trang web: https://phelieutrangminh.com/

MST: 0314235066

Địa chỉ: 105/1 Đường M1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 56, Phố Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội

Đánh Giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *